Privacy Statement

Inspirat Motor Reizen

Privacy Statement

De door u op deze website verstrekte persoonlijke gegevens worden door Inspirat Motor Reizen vastgelegd in een bestand. Inspirat Motor Reizen gaat zorgvuldig om met uw gegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij Inspirat Motor Reizen hiertoe wettelijk verplicht is.

Indien u uw gegevens wilt inzien of wilt corrigeren, meldt dit dan schriftelijk aan: Inspirat Motor Reizen – Ambachtsstraat 12 – 3176 PR – Poortugaal.

Periodiek zullen wij u op de hoogte stellen van onze activiteiten. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u zich hiervoor schriftelijk, telefonisch 010 – 7142020 of per e-mail info@inspirat.nl afmelden.

Inspirat Motor Reizen behoudt zicht het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Datum laatste wijziging: 1 september 2015

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker en/of gebruiker zich akkoord met dit ‘privacy statement’ en de daarin genoemde voorwaarden.


Verzameling gegevens


Tijdens het bezoek aan of gebruik van deze internetsite kan Inspirat Motor Reizen gegevens over de bezoeker en/of gebruiker verzamelen, zowel direct als indirect. Inspirat Motor Reizen zal deze gegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden en zal alles in het werk stellen om de verzamelde gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Dit privacy statement bevat informatie over de doeleinden die Inspirat Motor Reizen in verband met deze internetsite nastreeft bij de verwerking van gegevens; over het gebruik van cookies en over de wijze waarop bezoekers of gebruikers hun rechten ten aanzien van de gegevens kunnen uitoefenen.


Doeleinden gegevensverwerking


Inspirat Motor Reizen verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers en gebruikers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor bezoekers of gebruikers van belang kunnen zijn, alsook om internetstatistieken te ontwikkelen. De door bezoekers of gebruikers verstrekte, bezochte of verwerkte informatie kan worden gebruikt om zo nodig contact op te nemen met de bezoeker of gebruiker, bijvoorbeeld om hem of haar te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite, danwel om hem of haar diensten of producten te verstrekken.


Cookies op computers


Inspirat Motor Reizen kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van o.a. het aantal hits; het tijdstip van gebruik en/of verwerking van gegevens; de bezochte pagina’s; de bezochte, gelinkte internetsites; en de duur van de bezoekers- respectievelijk de gebruikerssessie(s). Deze gegevens kunnen onder meer worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat de server van Inspirat Motor Reizen plaatst op de harde schijf van de computer die door de betrokken bezoeker of gebruiker wordt gebruikt.


Internetsites van derden


Dit privacy statement van Inspirat Motor Reizen is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op het gebruik van deze internetsite is het Nederlandse recht van toepassing. Inspirat Motor Reizen zal waar mogelijk ‘alternatieve beslechting van geschillen’ toepassen bij geschillen voortvloeiend uit een bezoek of gebruik van deze internetsite. Indien ‘alternatieve beslechting van geschillen’ niet (langer) mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.


Wijzigingen privacy statement


Inspirat Motor Reizen behoudt zich het recht voor om wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen. © Inspirat Motor Reizen 2015

INSPIRAT MOTOR REIZEN

TRAVEL WITH INSPIRATION !

Inspirat Motor Reizen

  •   Ambachtsstraat 12, Poortugaal

  •    010 - 7142020

  •    info@inspirat.nl

Facebook

Contact© Copyright 2017 - INSPIRAT MOTOR REIZEN - Made in Holland