Disclaimer

Inspirat Motor Reizen

D I S C L A I M E R

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld.
Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel Inspirat Motor Reizen zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defect of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.
Inspirat Motor Reizen ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inspirat Motor Reizen. Inspirat Motor Reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de eventueel door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk en/of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Inspirat Motor Reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op deze website. Inspirat Motor Reizen behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Inspirat Motor Reizen.

Inspirat Motor Reizen © 2017

INSPIRAT MOTOR REIZEN

TRAVEL WITH INSPIRATION !

Inspirat Motor Reizen

  •   Ambachtsstraat 12, Poortugaal

  •    010 - 7142020

  •    info@inspirat.nl

Facebook

Contact© Copyright 2017 - INSPIRAT MOTOR REIZEN - Made in Holland